Monthly Archives: December 2011

Jicht, een waarschuwing die je niet in de wind moet slaan

Het ontstaan van jicht kan verschillende oorzaken hebben, zoals het eten van vlees, met name rood vlees en orgaanvlees. Mensen die rood vlees eten hebben 40% meer kans op jicht vergeleken met mensen die weinig rood vlees eten. Een belangrijke … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Een nostalgisch kerstverhaal

Dora knikte. De Labrador Retriever werd steeds populairder en het ledental van de Vereniging groeide enorm. De belangrijkste redenen voor de adel en de patriciërs om zich formeel uit het bestuur van de Vereniging terug te trekken waren om elke schijn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nieuw: LabradorPost-scriptum

LabradorPost-scriptum is een blog dat de inhoud van de LabradorPost, het blad van de Nederlandse Labrador Vereniging (NLV), kritisch volgt. De noodzaak van deze kritiek blijkt uit de voortdurende tendentieuze en onvolledige berichtgeving van de LabradorPost en de NLV. Wanneer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wet Mulder is een wangedrocht dat leidt tot rechtsongelijkheid en criminalisering

Ondanks de overheveling naar het bestuursrecht is de relatie met het strafrecht blijven bestaan. Wanneer de boete niet wordt betaald, kan de burger immers worden opgenomen in het opsporingsregister, kan de politie het voertuig in beslag nemen, kan het rijbewijs … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Baan-baan mobiliteit slechts weggelegd voor de happy few

Werklozen die van een lage uitkering of bijstandsuitkering moeten rondkomen kunnen zich financieel geen verhuizing veroorloven, hebben geen reserves (meer) om vloerbedekking, gordijnen, etc. te kopen. Al decennia lang is het door de overheid vastgestelde minimum lager dan het reële minimum. Dat zou Kamp, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Merry Christmas? 1. Mad Friday and Panic Saturday

Yesterday was “Mad Friday”, the peak night of alcohol-related injuries before Christmas. Last year emergency services counted 6,681 alcohol-related injuries during the equivalent Friday. Offices are closing early, so people start drinking early at office parties. Britain is going mad. Overindulgence … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Leven op de armoedegrens – Een persoonlijk verslag

60% van de studenten staat rood. Dat is natuurlijk niet leuk, maar hun situatie is doorgaans niet uitzichtloos. Het hoort een beetje bij het studentenleven. Zij hoeven in elk geval niet te leven met de absolute zekerheid dat er nooit iets … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment